Da li vam je potreban video nadzor?

Videonadzorni sistem ima dvostruko dejstvo:

  • preventivno – deluje psihološki na eventualne počinioce krađe ili prekršaja discipline značajno smanjuje procenat pokušaja.
  • aktivno – nakon izvršene krađe ili prekršaja kao dokaz postoji video zapis na osnovu kojeg se može identifikovati izvršilac.

Oba dejstva su neophodna jer osnovni cilj je sprečavanje krađe, ako ipak dođe do krađe da počinioca identifikujemo i omogućimo policiji lake privođenje počinioca.

Sve više ljudi odlučuje se za postavljanje video nadzora u svom domu radi zaštite imovine, bezbednosti svoje porodice kao i vlastite bezbednosti.

Video nadzor koristimo: za nadzor proizvodnih procesa, rad mašina, objekata, robe u prodavnicama ili skladištima, izloženih eksponata, ulaz i izlaz vozila, utovar i istovar robe, radnike u firmama, bolesnike na intenzivnoj nezi, posetioce, nadzor životinja u tovilištima, prasilištima.

Naročitu pažnju treba posvetiti pravilnom odabiru opreme i pravilnom pozicioniranju. Najbolje odabrana oprema ako je loše pozicionirana neće pružiti potrebnu zaštitu i biće bačen novac. Zbog toga posao odabira i ugradnje opreme za video nadzor poverite profesionalcima.

Video nadzor i alarm

Zakon o privatnom obezbedjenju 2017

Firme i preduzeća

Video nadzor je ugrađen pre stupanja na snagu “Zakona o privatnom obezbedjenju” iz 2017. Šta je potrebno da bi se ispoštovala zakonska obaveza?

Potrebno je da se sklopi Ugovor o održavanju sistema sa licenciranom firmom. U tom slučaju mi smo tu za vas da sklopimo ugovor. Kako je predvidjeno Zakonom, ovaj Ugovor se prijavljuje u nadležnoj policijskoj stanici.

A što se tiče tehničke karakteristike uredjaja da se ispune zakonske regulative, potrebno je da postoji arhiviranje snimka minimum 30 dana, istaknuto obaveštenje da je objekat pod video nadzorom i naravno ugovor o održavanju.

Privatno lice

Govoreći o privatnim licima, ako je sistem u privatnom stanu i ako ti sistemi nemaju dodira sa javnom površinom, onda lice nema nikakve obaveze prema zakonu.

Ako ste stavili na kuću i gleda oko kuće i zahvata ulicu, vi morate da se ponašate u skladu sa zakonom, da vam to ugradi firma sa licencom, da sklopite ugovor o održavanju sa istom tom firmom i da snimak imate "30 dana".

Kako da izaberete najadekvatniji video nadzor?

Naša firma vrši za vas usluge postavljanja i ugradnje video nadzora kao i savetovanje kako izabrati adekvatan video nadzor.

Video nadzor je isplativa investicija samo ako se izvrši pravilan odabir opreme koji treba da bude u skladu sa vašim potrebama i u skladu sa prostorom / objektom koji želite da obezbedite i pokrijete video nadzorom.