Umrežavanje računara

Umrežavanje računara i računarskih mreža

Umrežavanje dva ili više računara u poslovnom ili životnom prostoru omogućava deljenje slika, videa, svih ostalih tipova podataka i štampača u okviru računarske mreže.

Osnovni tip umrežavanja računara podrazumeva povezivanje računara sa postavkama već postojeće mreže, dok je složenija varijanta projektovanje i izgradnja različitih vrsta mreža prilagođenih željama i potrebama korisnika.

Računarske mreže

Računarske mreže mogu se izgraditi u kablovskoj ili bežičnoj varijanti.

Umrežavanje računara podrazumeva proces od nekoliko etapa.

Postupak se odvija kroz sledeće korake:

  • povezivanje kablovskog ili ADSL modema;
  • ruter se postavlja na modem i na taj način se uvodi wireless internet u okruženje kuće ili kancelarije;
  • za wireless mrežu se obezbeđuje zaštita postavljanjem lozinke;
  • računari u kući ili kancelariji se povezuju sa mrežom i ostvaruje se mogućnost razmene podataka;
  • postojeća konekcija se detaljnije podešava;
  • rešavaju se problemi i uklanjaju kvarovi na postojećim mrežama.

Umreženi uređaji se na ruter mogu povezivati kablovima ili bežično, u zavisnosti od toga da li računar ima žični (modemski ulaz na zadnjoj strani računara) ili bežični mrežni adapter (wireless kartica).

Umrežavanje računara može znatno olakšati svakodnevnu komunikaciju i razmenu podataka u kućnom ili kancelarijskom okruženju.